• Naziv: IVANOVIĆ MATE
  • Naselje: Sutivan, 21403
  • Grad/Općina: Sutivan
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANOVIĆ MATE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,26 HRK 256,58 HRK
IVANOVIĆ MATE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 196,36 HRK 1.112,70 HRK
IVANOVIĆ MATE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 610,22 HRK 864,92 HRK
IVANOVIĆ MATE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 385,05 HRK 551,59 HRK
IVANOVIĆ MATE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 543,90 HRK 1.196,48 HRK
Ukupno 1.799,79 HRK 3.982,27 HRK