• Naziv: ANDRUZA STJEPAN
  • Naselje: Topolje, 10311
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANDRUZA STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 307,50 HRK 1.228,87 HRK
ANDRUZA STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 264,00 HRK
ANDRUZA STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.978,79 HRK 4.156,20 HRK
ANDRUZA STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.886,14 HRK 2.701,83 HRK
ANDRUZA STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.641,80 HRK 5.793,75 HRK
ANDRUZA STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.953,63 HRK 14.144,65 HRK