• Naziv: BORIČIĆ IVICA
  • Naselje: Cerna, 32272
  • Grad/Općina: Cerna
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIČIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.289,44 HRK 5.152,78 HRK
BORIČIĆ IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 4.845,09 HRK 27.455,65 HRK
BORIČIĆ IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.244,49 HRK 7.515,76 HRK
BORIČIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 12.307,60 HRK 17.105,77 HRK
BORIČIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
BORIČIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 10.817,36 HRK 23.847,94 HRK
Ukupno 38.242,56 HRK 86.433,41 HRK