• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Greda Breška, 10311
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 46,41 HRK 185,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 387,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 257,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 544,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 445,08 HRK 244,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 284,11 HRK 407,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 398,89 HRK 301,05 HRK
Ukupno 1.174,49 HRK 2.328,26 HRK