• Naziv: ŠOKČEVIĆ BRANKO
  • Naselje: Gunja, 32260
  • Grad/Općina: Gunja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOKČEVIĆ BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 813,99 HRK 3.252,51 HRK
ŠOKČEVIĆ BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.814,45 HRK 10.879,84 HRK
ŠOKČEVIĆ BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
ŠOKČEVIĆ BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.893,84 HRK 15.166,06 HRK
ŠOKČEVIĆ BRANKO Nacionalna potpora Izravna plaćanja u poljoprivredi 2017 54.149,25 HRK 0,00 HRK
ŠOKČEVIĆ BRANKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 74.030,42 HRK 34.653,92 HRK