• Naziv: PATAJAC IGOR
  • Naselje: Donja Motičina, 31513
  • Grad/Općina: Donja Motičina
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PATAJAC IGOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 198,50 HRK 793,15 HRK
PATAJAC IGOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.122,97 HRK 2.981,05 HRK
PATAJAC IGOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.349,60 HRK 1.933,30 HRK
PATAJAC IGOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.894,72 HRK 4.138,30 HRK
Ukupno 5.565,79 HRK 9.845,80 HRK