• Naziv: BALTIĆ NADA
  • Naselje: Rečica Kriška, 10315
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BALTIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,69 HRK 530,15 HRK
BALTIĆ NADA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 362,57 HRK 2.144,48 HRK
BALTIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.284,98 HRK 1.793,10 HRK
BALTIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 747,69 HRK 1.071,13 HRK
BALTIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.139,66 HRK 2.499,33 HRK
Ukupno 3.667,59 HRK 8.038,19 HRK