• Naziv: KURTOIĆ NEVENKA
  • Naselje: Hrašćina, 49283
  • Grad/Općina: Hrašćina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KURTOIĆ NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,39 HRK 537,18 HRK
KURTOIĆ NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 593,14 HRK 3.361,35 HRK
KURTOIĆ NEVENKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
KURTOIĆ NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.289,75 HRK 1.795,10 HRK
KURTOIĆ NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 872,93 HRK 1.250,53 HRK
KURTOIĆ NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.137,30 HRK 2.502,36 HRK
Ukupno 4.546,60 HRK 9.905,14 HRK