• Naziv: ROŠIN IVAN
  • Naselje: Greda Breška, 10311
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROŠIN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 336,55 HRK 1.344,84 HRK
ROŠIN IVAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 556,91 HRK 3.155,88 HRK
ROŠIN IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.421,96 HRK 5.194,69 HRK
ROŠIN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.240,41 HRK 4.512,44 HRK
ROŠIN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.191,88 HRK 3.146,38 HRK
ROŠIN IVAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
ROŠIN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.857,16 HRK 6.282,32 HRK
Ukupno 14.119,04 HRK 24.150,72 HRK