• Naziv: JURANOVIĆ IVO
  • Naselje: Podgorje, 34335
  • Grad/Općina: Kaptol
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURANOVIĆ IVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,83 HRK 455,01 HRK
JURANOVIĆ IVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.192,69 HRK 1.664,47 HRK
JURANOVIĆ IVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 824,34 HRK 1.180,88 HRK
JURANOVIĆ IVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.057,89 HRK 2.310,76 HRK
Ukupno 3.185,75 HRK 5.611,12 HRK