• Naziv: PERKO STJEPAN
  • Naselje: Šćapovec, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PERKO STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 150,76 HRK 602,38 HRK
PERKO STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.169,48 HRK 2.264,05 HRK
PERKO STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.067,37 HRK 1.529,00 HRK
PERKO STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.266,33 HRK 3.142,77 HRK
Ukupno 3.653,94 HRK 7.538,20 HRK