• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Graberje Ivanićko, 10313
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,46 HRK 17,82 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 431,99 HRK 602,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 272,90 HRK 89,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 383,17 HRK 145,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 372,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 247,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 522,68 HRK
Ukupno 1.092,52 HRK 1.998,71 HRK