• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Beničanci, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 384,00 HRK 384,00 HRK
Ukupno 384,00 HRK 384,00 HRK