• Naziv: KAJBA BOŠKO
  • Naselje: Paučje, 31416
  • Grad/Općina: Levanjska Varoš
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAJBA BOŠKO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 1.188,06 HRK 6.732,20 HRK
KAJBA BOŠKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 153,51 HRK 613,40 HRK
KAJBA BOŠKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 739,47 HRK 4.190,30 HRK
KAJBA BOŠKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.472,51 HRK 2.049,39 HRK
KAJBA BOŠKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 996,36 HRK 1.427,22 HRK
KAJBA BOŠKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.298,22 HRK 2.856,87 HRK
KAJBA BOŠKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.468,44 HRK 17.869,38 HRK