• Naziv: KUKURUZOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Zakorenje, 34322
  • Grad/Općina: Brestovac
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUKURUZOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,17 HRK 603,92 HRK
KUKURUZOVIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 728,10 HRK 4.126,02 HRK
KUKURUZOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.450,15 HRK 2.018,18 HRK
KUKURUZOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 981,40 HRK 1.405,79 HRK
KUKURUZOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.278,57 HRK 2.813,46 HRK
Ukupno 4.589,39 HRK 10.967,37 HRK