• Naziv: MIKIĆ PETAR
  • Naselje: Vetovo, 34335
  • Grad/Općina: Kutjevo
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 226,31 HRK 920,14 HRK
MIKIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.432,32 HRK 3.398,66 HRK
MIKIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.173,88 HRK 1.681,62 HRK
MIKIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.158,89 HRK 4.718,32 HRK
Ukupno 5.991,40 HRK 10.718,74 HRK