• Naziv: SVILIČIĆ STJEPAN
  • Naselje: Lazina Čička, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SVILIČIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,29 HRK 284,74 HRK
SVILIČIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 763,47 HRK 1.070,22 HRK
SVILIČIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 658,02 HRK 942,58 HRK
SVILIČIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 680,21 HRK 1.485,75 HRK
Ukupno 2.172,99 HRK 3.783,29 HRK