• Naziv: IVANIŠIĆ KATA
  • Naselje: Črnkovci, 31553
  • Grad/Općina: Marijanci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANIŠIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,05 HRK 415,74 HRK
IVANIŠIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 807,08 HRK 1.562,32 HRK
IVANIŠIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 643,06 HRK 921,14 HRK
IVANIŠIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 742,96 HRK 2.168,89 HRK
Ukupno 2.297,15 HRK 5.068,09 HRK