• Naziv: URUKALO JOVANKA
  • Naselje: Bratiškovci, 22222
  • Grad/Općina: Skradin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
URUKALO JOVANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,86 HRK 287,03 HRK
URUKALO JOVANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 236,82 HRK 1.342,11 HRK
URUKALO JOVANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.180,33 HRK 4.577,29 HRK
URUKALO JOVANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.007,86 HRK 962,26 HRK
URUKALO JOVANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 469,22 HRK 672,09 HRK
URUKALO JOVANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 610,16 HRK 1.341,40 HRK
Ukupno 7.576,25 HRK 9.182,18 HRK