• Naziv: GRACIN ANTE
  • Naselje: Primošten, 22202
  • Grad/Općina: Primošten
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRACIN ANTE EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 817,56 HRK 4.633,20 HRK
GRACIN ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 35,80 HRK 143,07 HRK
GRACIN ANTE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 112,03 HRK 635,03 HRK
GRACIN ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 343,15 HRK 158,74 HRK
GRACIN ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 87,51 HRK 0,00 HRK
GRACIN ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 307,50 HRK 212,62 HRK
GRACIN ANTE EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 328,84 HRK
GRACIN ANTE EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 154,39 HRK 316,00 HRK
GRACIN ANTE EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 461,73 HRK
Ukupno 1.857,94 HRK 6.889,23 HRK