• Naziv: GJURAN ĐURĐA
  • Naselje: Strmec Bukevski, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GJURAN ĐURĐA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 30,60 HRK 122,33 HRK
GJURAN ĐURĐA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 814,88 HRK 1.192,24 HRK
GJURAN ĐURĐA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 940,25 HRK 1.346,89 HRK
GJURAN ĐURĐA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 757,84 HRK 1.659,44 HRK
Ukupno 2.543,57 HRK 4.320,90 HRK