• Naziv: KRIŽANIĆ KATARINA
  • Naselje: Vukovina, 10419
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRIŽANIĆ KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 150,97 HRK 603,40 HRK
KRIŽANIĆ KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.610,19 HRK 2.267,58 HRK
KRIŽANIĆ KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.112,20 HRK 1.593,23 HRK
KRIŽANIĆ KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.441,37 HRK 3.148,18 HRK
Ukupno 4.314,73 HRK 7.612,39 HRK