• Naziv: ĐURIĆ STEVAN
  • Naselje: Kapelna, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURIĆ STEVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 827,74 HRK 3.673,14 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 2.589,87 HRK 14.675,95 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.644,40 HRK 12.181,91 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 16.413,22 HRK 12.431,16 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.617,01 HRK 5.355,51 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 3.085,02 HRK 3.085,02 HRK
ĐURIĆ STEVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 10.028,57 HRK 17.318,13 HRK
ĐURIĆ STEVAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.407,39 HRK 0,00 HRK
ĐURIĆ STEVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 9.924,99 HRK 0,00 HRK
Ukupno 51.538,21 HRK 68.720,82 HRK