• Naziv: BENVIN BRUNO
  • Naselje: Osor, 51554
  • Grad/Općina: Mali Lošinj
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BENVIN BRUNO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 322,09 HRK 1.287,09 HRK
BENVIN BRUNO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.404,15 HRK 8.159,46 HRK
BENVIN BRUNO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.930,29 HRK 4.663,35 HRK
BENVIN BRUNO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.041,25 HRK 2.924,10 HRK
BENVIN BRUNO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.498,23 HRK 6.486,07 HRK
Ukupno 10.196,01 HRK 23.520,07 HRK