• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Desinić, 49216
  • Grad/Općina: Desinić
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,53 HRK 212,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 565,05 HRK 788,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 581,38 HRK 832,76 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 501,19 HRK 1.094,68 HRK
Ukupno 1.700,15 HRK 2.928,09 HRK