• Naziv: PAVUŠEK JOSIP
  • Naselje: Zgurić Brdo, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVUŠEK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,09 HRK 439,90 HRK
PAVUŠEK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.055,78 HRK 1.469,22 HRK
PAVUŠEK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 714,06 HRK 1.022,92 HRK
PAVUŠEK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 930,65 HRK 2.048,21 HRK
Ukupno 2.810,58 HRK 4.980,25 HRK