• Naziv: PEKIĆ MIHAILO
  • Naselje: Međeđak Utinjski, 47211
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEKIĆ MIHAILO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 186,62 HRK 745,73 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 699,68 HRK 3.964,69 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.441,04 HRK 4.712,52 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.796,48 HRK 2.533,71 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 944,01 HRK 1.352,23 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 642,71 HRK 642,71 HRK
PEKIĆ MIHAILO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.601,65 HRK 3.517,44 HRK
PEKIĆ MIHAILO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.259,90 HRK 0,00 HRK
PEKIĆ MIHAILO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.673,65 HRK 17.469,03 HRK