• Naziv: KOLMAN STJEPAN
  • Naselje: Hrastina Samoborska, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLMAN STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,01 HRK 419,58 HRK
KOLMAN STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 247,06 HRK 1.639,10 HRK
KOLMAN STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 954,77 HRK 1.481,61 HRK
KOLMAN STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 650,50 HRK 931,83 HRK
KOLMAN STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 821,03 HRK 2.059,22 HRK
Ukupno 2.778,37 HRK 6.531,34 HRK