• Naziv: JAPJEC IVAN
  • Naselje: Donji Stupnik, 10255
  • Grad/Općina: Stupnik
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAPJEC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,51 HRK 237,69 HRK
JAPJEC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 628,94 HRK 893,39 HRK
JAPJEC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 603,79 HRK 864,88 HRK
JAPJEC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 567,84 HRK 1.240,30 HRK
Ukupno 1.860,08 HRK 3.236,26 HRK