• Naziv: BRDARIĆ STJEPAN
  • Naselje: Hrastina Samoborska, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRDARIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 45,83 HRK 183,60 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 169,82 HRK 962,16 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 496,04 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 302,10 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 696,52 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 927,76 HRK 819,75 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 998,03 HRK 118,24 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 297,27 HRK 476,67 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 89,39 HRK 0,00 HRK
BRDARIĆ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 385,99 HRK 153,32 HRK
BRDARIĆ STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.534,40 HRK 4.208,40 HRK