• Naziv: SUČEC STJEPAN
  • Naselje: Drnek, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUČEC STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 125,31 HRK 500,70 HRK
SUČEC STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.340,92 HRK 1.881,79 HRK
SUČEC STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 889,78 HRK 1.274,60 HRK
SUČEC STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.196,07 HRK 2.612,39 HRK
Ukupno 3.552,08 HRK 6.269,48 HRK