• Naziv: KOSOVIĆ MARIJA
  • Naselje: Gornje Podotočje, 10419
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSOVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 141,76 HRK 566,36 HRK
KOSOVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.523,28 HRK 2.128,65 HRK
KOSOVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 915,95 HRK 1.312,14 HRK
KOSOVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.352,91 HRK 2.955,09 HRK
Ukupno 3.933,90 HRK 6.962,24 HRK