• Naziv: KOLETIĆ MILAN
  • Naselje: Ruča, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLETIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,76 HRK 286,90 HRK
KOLETIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 771,05 HRK 1.078,28 HRK
KOLETIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 682,32 HRK 977,41 HRK
KOLETIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 685,33 HRK 1.496,73 HRK
Ukupno 2.210,46 HRK 3.839,32 HRK