• Naziv: TUMPAK STJEPAN
  • Naselje: Desno Trebarjevo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUMPAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,42 HRK 305,31 HRK
TUMPAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 811,85 HRK 1.132,73 HRK
TUMPAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 880,45 HRK 1.261,21 HRK
TUMPAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 720,01 HRK 1.572,55 HRK
Ukupno 2.487,73 HRK 4.271,80 HRK