• Naziv: CESTAR JOSIPA
  • Naselje: Majerje, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CESTAR JOSIPA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,11 HRK 418,43 HRK
CESTAR JOSIPA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.066,62 HRK 1.488,38 HRK
CESTAR JOSIPA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 736,48 HRK 1.055,04 HRK
CESTAR JOSIPA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 973,11 HRK 2.066,29 HRK
Ukupno 2.875,32 HRK 5.028,14 HRK