• Naziv: KRSMANOVIĆ DRAGO
  • Naselje: Trpinja, 32224
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRSMANOVIĆ DRAGO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4.078,35 HRK 16.296,86 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 11.019,42 HRK 8.678,27 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 39.497,49 HRK 54.182,46 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 35.034,32 HRK 76.832,87 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.358,80 HRK 0,00 HRK
KRSMANOVIĆ DRAGO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 4.342,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 99.069,14 HRK 161.345,97 HRK