• Naziv: PAŠTI ANDRIJA
  • Naselje: Dalj, 31226
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAŠTI ANDRIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 915,55 HRK 3.658,40 HRK
PAŠTI ANDRIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.233,43 HRK 5.461,58 HRK
PAŠTI ANDRIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 9.778,45 HRK 13.747,28 HRK
PAŠTI ANDRIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
PAŠTI ANDRIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 8.604,43 HRK 19.087,60 HRK
Ukupno 28.270,44 HRK 47.310,37 HRK