• Naziv: MAROVIĆ DAMIR
  • Naselje: Rakov Potok, 10436
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAROVIĆ DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 56,66 HRK 226,03 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 186,48 HRK 1.056,81 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 548,96 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 334,33 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 770,88 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 537,77 HRK 213,35 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 368,28 HRK 527,52 HRK
MAROVIĆ DAMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 479,42 HRK 283,62 HRK
Ukupno 1.628,61 HRK 3.961,50 HRK