• Naziv: BLAŽINOVIĆ NADA
  • Naselje: Rakov Potok, 10436
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽINOVIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 124,61 HRK 497,98 HRK
BLAŽINOVIĆ NADA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 344,22 HRK 1.950,60 HRK
BLAŽINOVIĆ NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
BLAŽINOVIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.195,93 HRK 1.664,28 HRK
BLAŽINOVIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 809,37 HRK 1.159,44 HRK
BLAŽINOVIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.054,47 HRK 2.320,15 HRK
Ukupno 4.047,69 HRK 8.051,07 HRK