• Naziv: PAGADUR IVICA
  • Naselje: Drežnik Podokićki, 10435
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAGADUR IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 106,14 HRK 424,02 HRK
PAGADUR IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 319,52 HRK 1.810,31 HRK
PAGADUR IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 857,60 HRK
PAGADUR IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.027,65 HRK 1.434,45 HRK
PAGADUR IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 577,61 HRK 827,42 HRK
PAGADUR IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 911,59 HRK 1.999,20 HRK
Ukupno 3.980,62 HRK 7.353,00 HRK