• Naziv: RUKAVINA MILAN
  • Naselje: Samobor, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUKAVINA MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,82 HRK 406,94 HRK
RUKAVINA MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 624,36 HRK 3.538,09 HRK
RUKAVINA MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.032,77 HRK 1.968,81 HRK
RUKAVINA MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 858,79 HRK 1.230,22 HRK
RUKAVINA MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 703,55 HRK 2.122,93 HRK
Ukupno 3.321,29 HRK 9.266,99 HRK