• Naziv: STIPANČIĆ IVAN
  • Naselje: Mala Barna, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STIPANČIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.431,14 HRK 5.718,92 HRK
STIPANČIĆ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.785,80 HRK 1.529,60 HRK
STIPANČIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 29.936,21 HRK 21.341,04 HRK
STIPANČIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.617,01 HRK 5.355,51 HRK
STIPANČIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 18.545,60 HRK 29.838,34 HRK
Ukupno 55.315,76 HRK 63.783,41 HRK