• Naziv: KOZLINA DRAGUTIN
  • Naselje: Drežnik Podokićki, 10435
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOZLINA DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,58 HRK 210,09 HRK
KOZLINA DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 133,69 HRK 757,71 HRK
KOZLINA DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 694,43 HRK 586,27 HRK
KOZLINA DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 508,94 HRK 710,98 HRK
KOZLINA DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 257,93 HRK 369,56 HRK
KOZLINA DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 451,70 HRK 990,57 HRK
Ukupno 2.099,27 HRK 3.625,18 HRK