• Naziv: BERONJA ZORAN
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BERONJA ZORAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 23,31 HRK 132,05 HRK
BERONJA ZORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 252,74 HRK 1.010,22 HRK
BERONJA ZORAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.217,98 HRK 6.901,98 HRK
BERONJA ZORAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.062,53 HRK 1.823,18 HRK
BERONJA ZORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.430,38 HRK 3.382,80 HRK
BERONJA ZORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.644,99 HRK 2.356,42 HRK
BERONJA ZORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.141,64 HRK 4.711,11 HRK
Ukupno 9.773,57 HRK 20.317,76 HRK