• Naziv: PAVKOVIĆ MARKO
  • Naselje: Samobor, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVKOVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,19 HRK 604,17 HRK
PAVKOVIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 542,68 HRK 3.074,98 HRK
PAVKOVIĆ MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.237,94 HRK 1.742,35 HRK
PAVKOVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.124,92 HRK 2.043,58 HRK
PAVKOVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.069,25 HRK 1.531,70 HRK
PAVKOVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.578,89 HRK 2.848,51 HRK
Ukupno 8.704,87 HRK 11.845,29 HRK