• Naziv: HOLETIĆ STJEPAN
  • Naselje: Rakov Potok, 10436
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLETIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 218,52 HRK 873,08 HRK
HOLETIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 817,09 HRK 4.629,95 HRK
HOLETIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
HOLETIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.096,50 HRK 2.917,88 HRK
HOLETIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.418,80 HRK 2.032,44 HRK
HOLETIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.848,43 HRK 4.067,49 HRK
Ukupno 6.918,43 HRK 14.979,46 HRK