• Naziv: GOLIK MARICA
  • Naselje: Donji Kosinj, 53203
  • Grad/Općina: Perušić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GOLIK MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,02 HRK 243,87 HRK
GOLIK MARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 554,38 HRK 3.141,37 HRK
GOLIK MARICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.277,31 HRK 1.128,68 HRK
GOLIK MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 585,47 HRK 814,91 HRK
GOLIK MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 396,26 HRK 567,69 HRK
GOLIK MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 516,22 HRK 1.136,07 HRK
Ukupno 3.390,66 HRK 7.032,59 HRK