• Naziv: GUDLIN TOMISLAV
  • Naselje: Goričan, 40324
  • Grad/Općina: Goričan
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GUDLIN TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 223,47 HRK 893,07 HRK
GUDLIN TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.395,67 HRK 3.356,16 HRK
GUDLIN TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.592,63 HRK 2.281,42 HRK
GUDLIN TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.133,31 HRK 4.659,43 HRK
Ukupno 6.345,08 HRK 11.190,08 HRK