• Naziv: KAJAN KATA
  • Naselje: Draga, 34330
  • Grad/Općina: Velika
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAJAN KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 214,14 HRK 855,68 HRK
KAJAN KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.055,91 HRK 2.862,46 HRK
KAJAN KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.284,23 HRK 1.839,66 HRK
KAJAN KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.813,73 HRK 3.990,18 HRK
Ukupno 5.368,01 HRK 9.547,98 HRK