• Naziv: STJEPAN KOMAREC
  • Naselje: Galgovo, 10435
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN KOMAREC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 51,47 HRK 205,88 HRK
STJEPAN KOMAREC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 169,86 HRK 962,37 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 498,84 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 303,81 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 700,47 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 489,33 HRK 194,57 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 334,58 HRK 479,30 HRK
STJEPAN KOMAREC EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 435,95 HRK 258,73 HRK
Ukupno 1.481,19 HRK 3.603,97 HRK